Isı nedir?

Isı ve sıcaklık kavramı birbirlerine çok yakın kavramlardır. Çoğu insan bu kavramları karıştırabilmektedir. Isı; Sıcaklıkları farklı iki madde'nin bütün moleküllerinin sahip olduğu potansiyel enerjileri ile kinetik enerjilerinin toplamına, madde arasında alınıp verilen enerjiye ısı denilmektedir. Isı bir enerjidir.

Isı birimleri nelerdir?

Isı, bir enerji olduğu için birimi joule ( j )’dur. Bir başka ısı birimi ise kalori (cal)’dir.

Isı nasıl ölçülmektedir?

Bir maddenin sahip olduğu ısı direkt olarak herhangi bir aletle ölçülemez. Sadece maddelerin birbirine aktardığı ısı ölçülebilir. Bazı matematiksel ifadeler kullanılarak hesaplanabilir. Isı calorimetre kabı ile ölçülmektedir. 1 kalori = 4,18 joule'e eşittir.

Sıcaklık nedir?

Sıcaklık; Bir maddeyi oluşturan moleküllerin taneciklerden birinin ortalama kinetik enerjisi ifade eden, moleküllerin ortalama sıcaklık oranıdır. Sıcaklık, enerji değildir. Sıcaklık noktasal bir özellik, enerjinin mikroskobik düzeydeki statik halidir.

Sıcaklık birimleri nelerdir?

1- Celsius (C)

2- Fahrenheit (F)

3- kelvin (K)

4- Römür (R)

5- Rømer (°Rø)

6- Réaumur (°r)

7- newton (°N)

8- Delisle (°De)

Günlük hayatta sıcaklık birimi olarak en çok derece celcius (°C)kullanılır. Bilimsel işlemlerde ise Kelvin ölçeği kullanılmalıdır.

Sıcaklık nasıl ölçülmektedir?

Sıcaklık genleşmeye bakılarak dolaylı yoldan ölçülebilmektedir. Sıcaklık doğrudan termometre ile ölçülmektedir.

Isı ve sıcaklık arasındaki farklar ve benzerlikler nelerdir?

1- Isı ve sıcaklık ölçülebilir büyüklüklerdir.

2- Isı enerji çeşididir, sıcaklık enerji değildir.

3- Isı kalorimetre ile, sıcaklık ise termometre ile ölçülür.

4- Isı birimi calori veya Joule'dür, Sıcaklık birimi ise sadece Derece'dir.

5- Isı madde miktarına bağlıdır. Sıcaklık ise madde miktarına bağlı değildir.

6- Isı ile sıcaklık arasında doğru orantı şeklinde bir ilişki vardır.

Özısı nedir?

Maddenin birim kütlesinin (örneğin 1 gr.) sıcaklığını 1°C değiştirmek için maddeye verilmesi veya maddeden alınması gereken ısı miktarıdır. Maddelerin ayırdedici özelliğidir.

Isı alışverişi nedir?

Biri sıcak diğeri soğuk olan iki maddeyi yanyana, kapalı bir ortamda koyarsak, aralarında ısı geçişi gerçekleşir. Bu olaya ısı alışverişi adı verilir.

Isı alışverişi örneği

Sıcak bir fincan sütü, soğuk bir bardağa boşaltırsak, süt bir miktar ısı kaybederken, bu ısıyı bardağa iletir ve bardak ısınır. Bardağın ısısı ve sütün ısısı eşitlenince ısı alışverişi durur.

Isı ve Sıcaklığa verilebilecek örnekler

Yanan kibrit çöpü ile deniz suyunun sıcaklıklarının karşılaştırılması örneğinde, Kibrit çöpündeki bir molekülün kinetik enerjisi, deniz suyunu oluşturan moleküllerden birinin kinetik enerjisinden fazla olacağı için kibrit çöpünün sıcaklığı deniz suyunun sıcaklığından fazladır.

Yanan kibrit çöpü ile deniz suyunun ısılarının karşılaştırılması örneğindeyse, Deniz suyundaki bütün moleküllerin toplam kinetik enerjisi, kibrit çöpündeki moleküllerin toplam kinetik enerjisinden fazla olacağı için deniz suyunun ısısı kibrit çöpünün ısısından fazladır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç